свържете се с нас

Костов и синове ООД

Строителен надзор
Бургас

1990-2021г. – повече от 30 години професионализъм и коректност

Ние сме сред първите!

Първите около 10 фирми в България, между които и нашата, получихме „Свидетелства за оправомощаване“ за упражняване на строителен надзор на 30.08.1999г.

Строителен надзор

Упражняваме строителен надзор на всички видове и категории строежи

Ние сме се утвърдили като професионалисти

Изпълнявайки отговорно нашите задължения, се радваме на доверието на редица големи български и чуждестранни инвеститори

Завършени обекта
0 +
Клиента
0 +

Част от нашите услуги

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Строителен надзор при строителството на всички категории строежи

Инвеститорски контрол на всички видове строежи

Професионални консултации по всички въпроси в областта на строителството

Изпрати запитване

Адрес

гр.Бургас, ул. Княз Борис І №2, ет.1, офис 2

Имейл

kostovisinove@gmail.com

Телефон

0888 439 950

Проследяваме целия процес
до самия край

зпълнявайки отговорно нашите задължения, се радваме на доверието на редица големи български и чуждестранни инвеститори, както и спечелихме и изпълнихме десетки обществени поръчки за оценка на съответствието и за строителен надзор

Ние контролираме изграждането на:

Бизнес сгради

80%

Държавни предприятия

50%

Жилищтни сгради

90%