свържете се с нас

ЗА НАС

1990-2021г. - повече от 30 години професионализъм и коректност

Нашата фирма е създадена през 1990г. в гр.Бургас с основна дейност проектиране и строителство.

До април 2008г. тя се представлява и управлява от инж. Вълко Костов – строителен инженер, специалност ПГС, дългогодишен зам.директор и зам.генерален директор по производствената дейност на “Домостроителен комбинат” Бургас и впоследствие зам.генерален директор на “Бургасинвест” (бившата Стопанска дирекция “Изграждане на селищни системи” – Бургас – инвеститорската дирекция на Община Бургас)

В периода 1990-1999г. дейността ни беше насочена предимно към строителство на промишлени и обществени сгради. По-значими контрагенти на фирмата в този период са БТК ЕАД, МВР, Метални панели и конструкции АД – Бургас, Бургаски технологичен университет.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Ние сме сред първите! 
В съответствие със законовите разпоредби дейността „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ в България стартира на 01.09.1999г.
Първите около 10 фирми, между които и нашата получихме „Свидетелства за оправомощаване“ за упражняване на строителен надзор на 30.08.1999г. 

Устояхме на трудностите

Поради променящите се пазарни условия, политически и икономически трудности много конкурентни фирми прекратиха дейността си и на тяхно място се появиха нови. 
Но ние сме тук, от началото, благодарение на нашия екип от утвърдени експерти, с доказани професионализъм и коректност.

Традицията продължава

В съответствие със законовите разпоредби дейността „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ в България стартира на 01.09.1999г. Имайки самочувствието от натрупания житейски и професионален опит през годините и водени от високото ниво на компетентност на нашите специалисти, през 1999г. сменихме нашата основна дейност на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР.

Понастоящем “Костов и синове” ООД се представлява и управлява от инж. Калоян Костов – строителен хидроинженер, Магистър по Бизнес администрация, Оценител на недвижими имоти, Външен експерт към Агенцията по обществени поръчки.
В качеството си на Консултант ние:
 – извършваме оценка на съответствието на инвестиционните проекти за всички категории строеж;
– упражняваме строителен надзор на всички категории строежи;
 – извършваме обследване на съществуващи сгради и съставяме Технически паспорти на същите;
– извършваме инвеститорски контрол на всички видове строежи;
– изработваме инвестиционни проекти за всички видове строежи;
– даваме професионални консултации по всички въпроси в областта на строителството. 

Нашата отговорност към обществото

„Изпълнявайки отговорно нашите задължения, се радваме на доверието на редица големи български и чуждестранни инвеститори. Спечелихме и изпълнихме десетки обществени поръчки за оценка на съответствието и за строителен надзор. В резултат на всичко това, с наше участие, са изпълнени и въведени в експлоатация значителен брой сгради и съоръжения за обществено обслужване (хипермаркети, хотелски комплекси, здравни заведения, училища, детски градини, културни центрове, спортни зали, пристанищни съоръжения, инфраструктурни обекти и др.), в които са създадени хиляди работни места, както и са осигурени възможности за по-добро лечение, спортуване и почивка и като цяло по-добър начин на живот на десетки хиляди граждани.

За да гарантираме постоянно високо качество на изпълнение на възложените ни задачи и да постигаме удовлетвореност на клиентите и опазване на нашата природа, ние въведохме адекватна система за управление на качеството и околната среда, която сертифицирахме и поддържаме в съответствие със стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.“